Historia Rybnickiej Pielgrzymki
Textbox Section

Ks. Wyleżych Henryk

Rok: 1957
Ile razy: 1

Ks. Szolonek Paweł

Rok: 1958
Ile razy: 1

Ks. Sojka Wiktor

Rok: 1957
Ile razy: 4

Ks. Hahn Paweł

Rok: 1963
Ile razy: 1

Ks. Dreja Antoni, dr

Rok: 1964
Ile razy: 1

Ks. Skrzypiec Tomasz, SVD

Rok: 1965
Ile razy: 1

Ks. Pacholski Franciszek

Rok: 1966
Ile razy: 1

Ks.Hajda Józef

Rok: 1967
Ile razy: 1

Ks. Sojka WiktorKs.Sklorz Jan

Rok: 1968-69
Ile razy: 2

Ks. Markwica Henryk

Rok: 1970
Ile razy: 1

Ks. Wojsyk Michał

Rok: 1971
Ile razy: 1

Ks. Stych Antoni

Rok: 1972-75
Ile razy: 4

Ks. Zając Antoni, prałat

Rok: 1976
Ile razy: 1

Ks.Hajda JózefO. Pacyfik Gawlik, OFM

Rok: 1977-78
Ile razy: 2

Ks. Kieras Ludwik

Rok: 1979
Ile razy: 1

Ks. Szeja Stanisław

Rok: 1980-81
Ile razy: 2

Ks. Nowok Stefan

Rok: 1982-84
Ile razy: 3

Ks. Suchoń Teodor

Rok: 1985-86
Ile razy: 2

Ks. Jośko Henryk

Rok: 1987-96
Ile razy: 8

Ks. Tront Walerian

Rok: 1993
Ile razy: 1

Ks. Klim Zygmunt

Rok: 1997-03
Ile razy: 7

Ks. Bernacki Marek

Rok: 2004-18
Ile razy: 14

Ks. Paweł Zieliński

Rok: 2018 - teraz Ile razy: 4