76 Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę

4–8 sierpnia 2021 r.

INFORMACJE

 1.     W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, nie przejawiające jakichkolwiek objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, nie zamieszkujące z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem pielgrzymki.

2.      W związku z panującą pandemią organizatorzy pielgrzymki proponują następujące formy uczestnictwa:

a)       Pielgrzymowanie w sposób tradycyjny trasą uzgodnioną z właściwymi władzami. Z powodu sytuacji pandemicznej i zgodnie z zarządzeniami GIS maksymalna liczba uczestników pielgrzymki wynosi 300 osób!!.

b)       Przyjazd na „Dzień Rybnicki” na Jasnej Górze (w ramach tego dnia: Msza św. na Jasnogórskich Wałach w sobotę 7.08 o godz. 15, Apel Jasnogórski, Droga Krzyżowa 8.08 o godz. 8, Msza św. w intencji pielgrzymów w Kaplicy Cudownego Obrazu 8.08 o godz. 9.30).

c)        Duchowe pielgrzymowanie w miejscu zamieszkania za pośrednictwem Internetu – modlitwa w intencji pielgrzymów w swoich parafiach/domach.

 3.      Zapisy na pielgrzymkę rozpoczną się na początku lipca 2021 r. i będą przebiegały dwutorowo:

·      Chętni zapisują się najpierw przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.pielgrzymka.rybnik.pl.

·      Po potwierdzeniu przez organizatorów przyjęcia zgłoszenia na pielgrzymkę będzie można odebrać chusty i emblematy pielgrzymkowe. Materiały odbieramy wyłącznie w biurze pielgrzymkowym mieszczącym się w Rybniku przy ul. Pilarczyka 5 – Parafia MB Częstochowskiej.

UWAGA! Nie ma możliwości zapisów na pielgrzymkę zarówno w innych parafiach, jak i w trakcie trwania pielgrzymki.

 4.      W związku z ograniczeniami sanitarnymi organizatorzy nie zapewniają pielgrzymom na trasie noclegów zbiorowych. Nocleg będzie możliwy we własnym namiocie ulokowanym w wyznaczonym przez organizatorów miejscu lub w kwaterze prywatnejwedług osobistych możliwości

5.      Pielgrzymi są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad związanych z pandemią, przede wszystkim do zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk.

6.      Organizatorzy zapewniają pielgrzymom dostęp do personelu medycznego przeszkolonego w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem.

7.      Organizatorzy zapewniają pielgrzymom dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk i jednorazowego papieru higienicznego (chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe). Kosze na odpady będą wyłożone jednorazowymi workami ułatwiającymi zachowanie stosownych wymagań higieniczno-sanitarnych.