Pielgrzymka Archidiecezji Katowickiej w Roku Miłosierdzia

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (Rok Miłosierdzia) – w Kościele to Rok Jubileuszowy, który rozpoczął się 8 grudnia 2015 (Niepokalane Poczęcie NMP) roku, a zakończy się 20 listopada 2016 (Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata). Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przypadło w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II

Ogłosił to papież Franciszek 13 marca 2015 w 2. rocznicę swojego wyboru, w czasie homilii podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Uroczyste ogłoszenie Roku Miłosierdzia nastąpiło 11 kwietnia 2015 ogłaszając bullę Misericordiae vultus (Twarz miłosierdzia).

Rok Miłosierdzia ma przypominać całemu światu istotę orędzia Chrystusa: Bóg przebacza każde zło, jeśli tylko go o to poprosimy. Jubileusz ten podkreśla, że Bóg jest nieskończonym dobrem, a Jezus ofiarował swoje życie za ludzkość. Motto tego roku Miłosierni jak Ojciec (Łk 6,36) zachęca do naśladowania Boga, tak aby przekonywać ludzi o jego dobroci.

W roku tym odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie poświęcone orędziu św. Faustyny, głoszonemu przez św. Jana Pawła II.

Chcemy wspólnie modlić się za nasz Kościół lokalny. Chcemy modlić się za naszych biskupów, kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Modlitwą ogarniamy rodziny, dzieci i młodzież.