Wyposażenie pielgrzyma – 2022

    • śpiewnik, różaniec, modlitewnik

    • dowód tożsamości (osobisty lub legitymacja szkolna), książeczka lub karta ubezpieczeniowa
    • niepełnoletni idą pod opieką dorosłych i mają przy sobie zezwolenie rodziców, że w przypadku zaistnienia konieczności zgadzają się na hospitalizacje dziecka i wszelkie konieczne zabiegi medyczne.
    • odpowiedni strój, wygodne buty, nakrycie przeciwdeszczowe, nakrycie głowy, śpiwór, karimata
    • podręczne materiały opatrunkowe (zasypka, bandaż elastyczny i swoje osobiste lekarstwa)