Zmarła Adelajda Wojtek

Długoletnia uczestniczka i dobrodziejka Pielgrzymki Rybnickiej.
Przez długie lata szczególnie za czasów ks. Zygmunta Klima prowadziła czuwanie na Jasnej Górze,
sprzedawała też miejsca noclegowe na Jasnej Górze i bilety autobusowe.
Pogrzeb we wtorek 29.05 o godz. 10.00 w kościele Franciszkanów w Rybniku – cmentarz w Niedobczycach.
Kto będzie zabieramy chusty.
Msza za zmarłą od pielgrzymów w sobotę 2.06 o godz. 7.00 w kaplicy MB Częst. na Pilarczyka 5 w Rybniku.