KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 8 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Pielgrzymki Rybnickiej (dalej: Pielgrzymka) jest Archidiecezja Katowicka z siedzibą przy ul. Jordana 39, 40-043 Katowice (dalej: Administrator);

 2. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych i realizację przysługujących w tym zakresie praw jest kierownik Pielgrzymki, ks. Paweł Zieliński
  tel. 516542668; mail: pawel.zielinski@katowicka.pl

 3. W razie wątpliwości dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się również kontaktować z inspektorem ochrony danych w Archidiecezji: iod@katowicka.pl

 4. Celem przetwarzania danych jest organizacja 77 Pielgrzymki – w tym zapewnienie transportu i ubezpieczenia oraz określenia seniorów i jubilatów 78 Pielgrzymki;

 5. Dane osobowe uczestników Pielgrzymki przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestniczenia w Pielgrzymce na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2. Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz 6 ust 1 pkt b rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).

 6. Z racji tego że zapisy odbywają się w poszczególnych punktach, odbiorcami danych osobowych będą osoby zapisujące (tylko do dnia Pielgrzymki) i nie mają one prawa tych danych w żaden sposób wykorzystać. Dane osobowe przekazywane są również ubezpieczycielowi, a także – w uzasadnionych przypadkach – podmiotom oraz organom, którym jesteśmy zobowiązani je udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Dane osobowe uczestników Pielgrzymki będą przechowywane:

 1. w przypadku rezygnacji z Pielgrzymki – do chwili poinformowania nas o tym fakcie

 2. w przypadku udziału w Pielgrzymce – do chwili zakończenia okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z przepisami prawa państwowego

 1. Jednocześnie informujemy, że:

 1. dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom poza granicami kraju

 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem udziału
  w Pielgrzymce

 3. uczestnicy Pielgrzymki mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – jednakże niektóre z tych żądań mogą spowodować uniemożliwienie udziału w Pielgrzymce

 4. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa,
  e-mail: kiod@episkopat.pl.
  Więcej informacji na stronie: https://kiod.episkopat.pl/

POBIERZ REGULAMIN (KLIKNIJ LINK)